Centrum Zgłoszeń – Instytucje (Rejestracja nowego konta)

  • Zanim utworzysz swoje konto w Centrum Zgłoszeń przeczytaj jak to działa oraz katalog prac, które wykonujemy!
  • Jeśli jesteś już po lekturze dotyczącej funkcjonowania Centrum Zgłoszeń, wypełnij poniższy formularz, a następnie wciśnij przycisk “Wygeneruj wniosek do podpisu” w celu pobrania dokumentu “Wniosek o nadanie uprawień dostępu do Centrum Zgłoszeń”. Pola formularza oznaczone czerwoną gwiazdką (*) są obowiązkowe.
  • Pobrany wniosek należy wydrukować, opieczętować i podpisać! Musi tego dokonać osoba posiadająca uprawnienia do reprezentowania podmiotu.
  • Po podpisaniu i opieczętowaniu wniosku dołącz go do formularza korzystając z przycisku “Załącz plik w formacie PDF lub JPG”. Dokument będzie nam od potrzebny do zweryfikowania podmiotu.
  • Teraz możesz wysłać formularz z dołączonym Wnioskiem korzystając z przycisku “Złóż wniosek”.
  • Po poprawnej weryfikacji “Wniosku o nadanie uprawnień dostępu do Centrum Zgłoszeń” otrzymasz na adres e-mail szczegółowe informacje o założonym koncie (hasło, instrukcję, niezbędne numery telefonów).
Pełna nazwa podmiotu:
*
Ulica:
*
Numer domu i lokalu:
* /
 
Kod pocztowy i miejscowość:
*
Numer NIP:
*
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do obsługi konta w Centrum Zgłoszeń:
*
Numer telefonu osoby wyznaczonej do obsługi konta w Centrum Zgłoszeń:
*
Adres e-mail osoby wyznaczonej do obsługi konta w Centrum Zgłoszeń:
*
 
 
Załącz podpisany i opieczętowany wniosek:
(plik PDF lub JPG, maksymalny rozmiar - 3 MB)
*
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałam/em się się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Integracji, zrozumiałam/em treść powyższej informacji oraz wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.