Usuwanie mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej

Usuwanie mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej

Od 2016 roku Wrocławskie Centrum Integracji w ramach projektu Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej obsługuje internetowe centrum zgłoszeń, za pośrednictwem którego drogą elektroniczną można zgłaszać elementy mowy nienawiści pojawiające się w przestrzeni Wrocławia, a także sygnalizować zapotrzebowanie na prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane do WCSN przez kuratorów sądowych.

WCI jest odpowiedzialne za koordynację działań związanych z eliminowaniem następstw wandalizmu w przestrzeni miejskiej, w tym: weryfikację zgłoszeń, ustalanie zarządców nieruchomości, określanie zakresu prac, dobór materiałów oraz usuwanie zgłoszonych elementów mowy nienawiści.

Dzięki zgłoszeniom Mieszkańców każdego roku z przestrzeni miejskiej Wrocławia usuwanych jest ponad 1000 napisów i symboli nawołujących do nienawiści.

Prace wykonywane są przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, wykonujące prace społeczne na rzecz Wrocławskiego Centrum Integracji. Nadzór nad ich realizacją pełni zespół Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Przejdź do Centrum Zgłoszeń

Skip to content