Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Narozrabiałeś? Zrób porządki! Rozlicz się z przeszłością!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Konflikt? Lepiej się dogadać niż iść z tym do sądu!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wspieramy kulturę dialogu. Warto rozmawiać!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Lepiej odbyć karę na wolności! Wolisz siedzieć w domu czy w celi?

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Coś zmalowałeś? Napraw błąd! Teraz możesz!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Jeśli gdzieś ma się to udać, to właśnie tutaj. We Wrocławiu. Mieście spotkań. Mieście mostów. Mieście dojrzałych i zaangażowanych organizacji pozarządowych. Miejscu, w którym samorząd lokalny od wielu lat inwestuje w organizację prac na cele społeczne. Jesteśmy zdeterminowani, by uczynić Wrocław polską stolicą sprawiedliwości naprawczej.
Praca na cele społeczne

Obowiązek nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne to jedna z treści kary nieizolacyjnej, jaką jest ograniczenie wolności. Państwo powierzyło jej organizację wyspecjalizowanemu sądowemu organowi postępowania wykonawczego - kuratorom sądowym oraz samorządowi lokalnemu. Ta forma reakcji na wykroczenia i niektóre przestępstwa jest popularna w krajach Europy i Ameryki Północnej. Może być traktowana nie tylko jako element retrybucji, odwetu, ale też w katagoriach sprawiedliwości naprawczej, jako sposób zadośćuczynienia społeczności za wyrządzone wobec niej szkody. Jest to zdecydowanie tańsza kara od więzienia. Ale przede wszystkim przynosi wymierne korzyści społeczeństwu. Wrocław ma bardzo nowoczesny i sprawny model wykonywania kar ograniczenia wolności. Uczestniczy w nim ponad 120 placówek.

Centrum Zgłoszeń

Centrum Zgłoszeń jest miejscem, w którym każdy zainteresowany podmiot (w przyszłości również obywatel) może dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną aktów wandalizmu oraz elementów mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej Wrocławia, a następnie w wygodny sposób monitorować stan realizacji zgłoszenia. To właśnie Centrum Zgłoszeń (będące jednym z narzędzi Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej) rozszerza możliwości związane z wykonywaniem prac społecznych w ramach zasądzonej kary ograniczenia wolności, daje podmiotom i obywatelom możliwość uczestniczenia w poprawie wizerunku miasta, zaś osobom skazanym szansę na odpracowanie swoich win i zrobienie czegoś pozytywnego dla społeczności lokalnej. Daj komuś szansę na naprawienie swoich błędów, a sobie - na poprawę otoczenia Twojego i Twoich bliskich!

Zostań naszym partnerem

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej nie powstałoby bez Partnerów, którzy oferując wsparcie merytoryczne i techniczne przyczyniają się do rozwoju projektu i promowania idei sprawiedliwości naprawczej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Tworząc nasze Centrum chcemy wykorzystać potencjał, jaki wytworzył się na przestrzeni blisko 10 lat dobrej współpracy samorządu lokalnego z wymiarem sprawiedliwości. Współpracujemy z ponad 20 podmiotami - sądami, fundacjami, stowarzyszeniami, służbą więzienną, policją, strażą miejską, kuratorami oraz placówkami, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności. Jeśli podobają Ci się nasze działania i chciałbyś nas wspomóc oraz przyczynić się do tego, by Wrocław stał się stolicą sprawiedliwości naprawczej w Polsce - zapraszamy do współpracy!

Liderzy projektu

Praca dla społeczności lokalnej

Projekt „Praca dla lokalnej społeczności” finansowany jest ze środków Gminy Wrocław. W ramach projektu organizowaliśmy prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane przez Sądy Rejonowe dla Wrocławia. Osoby skierowane wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę. Prace organizowane były przez Wrocławskie Centrum Integracji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Dlaczego nie więzienie?
Dlaczego nie więzienie?
Polska charakteryzuje się bardzo wysokim – jednym z najwyższych w Europie, wskaźnikiem prizonizacji, który oznacza...
Więcej...
Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej nie powstałoby bez Partnerów, którzy oferując wsparcie merytoryczne i techniczne przyczyniają...
Więcej...
Centrum Zgłoszeń
Centrum Zgłoszeń
Centrum Zgłoszeń jest miejscem, w którym każdy zainteresowany podmiot (w przyszłości również obywatel) może dokonać...
Więcej...