Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Narozrabiałeś? Zrób porządki! Rozlicz się z przeszłością!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Konflikt? Lepiej się dogadać niż iść z tym do sądu!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wspieramy kulturę dialogu. Warto rozmawiać!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Lepiej odbyć karę na wolności! Wolisz siedzieć w domu czy w celi?

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Coś zmalowałeś? Napraw błąd! Teraz możesz!

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Jeśli gdzieś ma się to udać, to właśnie tutaj. We Wrocławiu. Mieście spotkań. Mieście mostów. Mieście dojrzałych i zaangażowanych organizacji pozarządowych. Miejscu, w którym samorząd lokalny od wielu lat inwestuje w organizację prac na cele społeczne. Jesteśmy zdeterminowani, by uczynić Wrocław polską stolicą sprawiedliwości naprawczej.
Praca na cele społeczne
Obowiązek nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne to jedna z treści kary nieizolacyjnej, jaką jest ograniczenie wolności. Państwo powierzyło jej organizację wyspecjalizowanemu sądowemu organowi postępowania wykonawczego - kuratorom sądowym oraz samorządowi lokalnemu. Ta forma reakcji...
Zostań naszym partnerem
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej nie powstałoby bez Partnerów, którzy oferując wsparcie merytoryczne i techniczne przyczyniają się do rozwoju projektu i promowania idei sprawiedliwości naprawczej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Tworząc nasze Centrum chcemy...

Liderzy projektu

Praca dla społeczności lokalnej

Projekt „Praca dla lokalnej społeczności” finansowany jest ze środków Gminy Wrocław. W ramach projektu organizowaliśmy prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane przez Sądy Rejonowe dla Wrocławia. Osoby skierowane wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę. Prace organizowane były przez Wrocławskie Centrum Integracji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Dlaczego nie więzienie?
Dlaczego nie więzienie?
Polska charakteryzuje się bardzo wysokim – jednym z najwyższych w Europie, wskaźnikiem prizonizacji, który oznacza...
Więcej...
Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej nie powstałoby bez Partnerów, którzy oferując wsparcie merytoryczne i techniczne przyczyniają...
Więcej...
Centrum Zgłoszeń
Centrum Zgłoszeń
Centrum Zgłoszeń jest miejscem, w którym każdy zainteresowany podmiot (w przyszłości również obywatel) może dokonać...
Więcej...