Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Projekt „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” powstał w 2016 r. z inicjatywy Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Liderami projektu są Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w których imieniu zadanie realizują odpowiednio: Wrocławskie Centrum Integracji i kuratorska służba sądowa okręgu wrocławskiego.

Logo: Sąd Okręgowy, Gmina Wrocław, Wrocławskie Centrum Integracji
Skip to content