Organizacja prac na cele społeczne

Organizacja prac na cele społeczne

Wrocławskie Centrum Integracji zajmuje się organizacją prac na cele społeczne od 2009 roku.

W ramach zadania „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” organizowane są prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, kierowane do WCI przez wrocławskie sądy rejonowe. W ramach zadania Wrocławskie Centrum Integracji współpracuje z trzema sądami rejonowymi: dla Wrocławia-Krzyków, Wrocławia-Fabrycznej i Wrocławia-Śródmieścia. Skazani wykonują nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę. Prace organizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Zadanie objęte jest Patronatem Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

W ramach zadania Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej (WCSN) do WCI skierowano ponad 4500 osób, którym łącznie zasądzono ponad pół miliona godzin prac społecznych. Z WCSN współpracuje już ponad 80 podmiotów, na co dzień korzystających z nieodpłatnych prac na cele społeczne – szkół, przedszkoli, żłobków, bibliotek, fundacji, stowarzyszeń, rad osiedli i wiele innych. Każdego roku w ramach zasądzonych prac społecznych, osoby kierowane odpracowują ponad 60 000 godzin. Osoby te wykonują prace porządkowe, konserwatorskie, naprawcze, drobne prace remontowo-budowlane, są aktywnie włączane w utrzymanie i właściwe funkcjonowanie obiektów i terenów zielonych, a ich praca przynosi wymierne korzyści nie tylko podopiecznym współpracujących instytucji, ale także całej społeczności lokalnej.

Podmioty zainteresowane korzystaniem z nieodpłatnych prac na cele społeczne w ramach zadania „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Skip to content