Informacja o przetwarzaniu danych przez Wrocławskie Centrum Integracji

Informacja o przetwarzaniu danych przez Wrocławskie Centrum Integracji

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), przy ul. Strzegomskiej 49 (dalej: Administrator), e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wci.wroclaw.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania Wrocławskim Centrum Sprawiedliwości Naprawczej przez Wrocławskie Centrum Integracji i jego partnerów (obejmuje przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO) – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo cofnąć przez kontakt z Administratorem na wskazane powyżej dane.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu mailowego dotyczącego przesyłanych zgłoszeń za pomocą Centrum Zgłoszeń na stronie Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej – www.wcsn.pl . Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przetwarzania/realizacji zgłoszenia oraz współpracy w tym zakresie z Administratorem. W przypadku cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy komórki organizacyjnej u Administratora – Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, kadra kierownicza Administratora, Inspektor Ochrony Danych, Administrator Systemu Informatycznego.

Przysługuje Państwu również prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content