Centrum Zgłoszeń – Instrukcja

Centrum Zgłoszeń (CZ) – Instrukcja

Cel funkcjonowania

Centrum Zgłoszeń jest miejscem, w którym każdy zainteresowany podmiot może dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną aktów wandalizmu oraz elementów mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej Wrocławia, a następnie w wygodny sposób monitorować stan realizacji zgłoszenia. To właśnie Centrum Zgłoszeń rozszerza możliwości związane z wykonywaniem prac społecznych w ramach zasądzonej kary ograniczenia wolności, daje podmiotom i obywatelom możliwość uczestniczenia w poprawie wizerunku miasta, zaś osobom skazanym szansę na odpracowanie swoich win i zrobienie czegoś pozytywnego dla społeczności lokalnej. Jest również narzędziem, za pomocą którego można sygnalizować zapotrzebowanie na prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane do Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej przez kuratorów sądowych.

Jak dokonać zgłoszenia elementów mowy nienawiści, aktów wandalizmu i innych?

  1. Korzystając z przeglądarki internetowej należy przejść pod adres strony Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej – www.wcsn.pl
  2. W menu strony należy wybrać pozycję Centrum Zgłoszeń, a następnie kliknąć na przycisk DLA INSTYTUCJI
  3. W formularzu logowania należy podać adres e-mail oraz hasło użytkownika CZ otrzymane po zarejestrowaniu konta w CZ
  4. Po poprawnym zalogowaniu się do CZ należy wybrać opcję przycisk „+ Nowe zgłoszenie”
  5. W polu „Opis zgłoszenia” należy podać dokładny opis zgłaszanych elementów mowy nienawiści / aktów wandalizmu / innych pamiętając o wskazaniu dokładnej lokalizacji (adres, współrzędne geograficzne, itp.). W polu „Kategoria” wybrać czy zgłaszana jest mowa nienawiści czy inne. W polu „Nieruchomość w zarządzie podmiotu zgłaszającego?” zaznaczyć czy zgłaszane miejsce znajduje się w zarządzie podmiotu zgłaszającego. W opcjonalnym polu „Kontakt do zarządcy obiektu” podać dane kontaktowe do zarządcy zgłaszanego obiektu (jeśli są znane). W polu „Elementy usuwane we własnym zakresie?” zaznaczyć czy zgłaszane elementy mowy nienawiści i inne będą usunięte we własnym zakresie przez zgłaszającego. Za pomocą pola „Dodaj załączniki – Dodaj plik” należy dołączyć dokumentację fotograficzną zgłaszanych elementów. Przyciskiem „Wyślij zgłoszenie” należy przesłać wypełniony formularz.
  6. Na „Liście zgłoszeń” w panelu CZ będą się pojawiać przesłane zgłoszenia, po kliknięciu których istnieje możliwość wymiany korespondencji z zespołem WCSN w formie wewnętrznego chata oraz podglądu statusu zrealizowanych prac.
Skip to content