Spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji

W dniu 11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie naszego zespołu projektowego. Tym razem odbyło się ono w gościnnych murach Komendy Miejskiej Policji przy ul. Sołtysowickiej. Gospodarze spotkania zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń, która wykorzystuje podobny model współpracy obywateli z wyspecjalizowanym organem za pomocą platformy internetowej. Spotkanie zdominował temat bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o najbardziej niebezpiecznych miejscach Wrocławia i kategoriach najczęściej popełnianych wykroczeń i przestępstw.