Partnerzy

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej nie powstałoby bez Partnerów, którzy oferując wsparcie merytoryczne i techniczne przyczyniają się do rozwoju projektu i promowania idei sprawiedliwości naprawczej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Tworząc nasze Centrum chcemy wykorzystać potencjał, jaki wytworzył się na przestrzeni blisko 10 lat dobrej współpracy samorządu lokalnego z wymiarem sprawiedliwości. Współpracujemy z ponad 20 podmiotami – sądami, fundacjami, stowarzyszeniami, służbą więzienną, policją, strażą miejską, kuratorami oraz placówkami, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności. Jeśli podobają Ci się nasze działania i chciałbyś nas wspomóc oraz przyczynić się do tego, by Wrocław stał się stolicą sprawiedliwości naprawczej w Polsce – zapraszamy do współpracy!

 

Partnerzy strategiczni: