Perspektywy sprawiedliwości naprawczej – seminarium współorganizowane przez WCSN

W dniach 19-26 listopada 2017 roku obchodzony jest z inicjatywy European Forum for Restorative Justice Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej. Z tej okazji Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej zapraszają na seminarium pt: “Perspektywy sprawiedliwości naprawczej“, w ramach którego odbędzie się pokaz filmu “A Conversation“.

Film “A Conversation” stanowi ważny wkład w debatę na temat roli sprawiedliwości naprawczej. Został oparty na przedstawieniu międzynarodowego teatru “No Theatre” odnoszącym się do prawdziwego przypadku, w którym spotykają się ze sobą rodzina sprawcy gwałtu i zabójstwa z rodziną pokrzywdzonej. Prezentacja z polskimi napisami. Tłumaczenia dokonali Jakub Słowikowski i Mikołaj Rogoziński współpracujący z toruńską Fundacją Pracownia Dialogu. Film przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Wstęp wolny. 

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką mediacji i innych form sprawiedliwości naprawczej, a zwłaszcza mediatorów, sędziów, kuratorów sądowych, studentów, przedstawicieli organizacji promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Wprowadzenie do seansu poprowadzi dr Beata Czarnecka – Dzialuk z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W trakcie seminarium zaprezentowana zostanie działalność “Przystani Mediacji” w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Swoje badania nt. potencjału prac na cele społeczne w kontekście sprawiedliwości naprawczej przedstawi również pani Anna Matczak z Collegium Civitas i London School of Economic and Political Science.

Gościem wydarzenia będzie dr Sławomir Stasiorowski – Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w  Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, który również zabierze głos w pierwszej części wydarzenia.

Dodatkowych informacji nt. seminarium można uzyskać kierując zapytania pod adresem: kurator@wroclaw.so.gov.pl

Prezentacja postępów projektu WCSN na posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

W dniu 29 maja 2017 r. w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Dolnośląskiej Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W trakcie posiedzenia zaprezentowano m.in. stan zaawansowania projektu: “Praca na rzecz społeczności lokalnej – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”. Fotorelacja z posiedzenia dostępna jest tutaj.

Specjalne spotkanie zespołu projektowego poświęcone sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu wobec nieletnich

Rola sprawiedliwości naprawczej w reagowaniu na przestępczość i nieprzystosowanie społeczne nieletnich była tematem kolejnego spotkania w ramach projektu Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Inicjatorami spotkania byli kuratorzy sądowi. W dniu 12 maja w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej zgromadzili się sędziowie rodzinni, kuratorzy rodzinni, mediatorzy, dyrektor Zakładu Poprawczego w Sadowicach, pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji oraz przedstawiciele Służby Więziennej. Gościem specjalnym spotkania była pani dr Beata Czarnecka-Dzialuk, ekspert w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej, reprezentująca Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Polską Akademię Nauk. Program spotkania wyglądał następująco:

  • Prezentacja projektu “Praca na rzecz społeczności lokalnej – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” – Ewa Żmuda (Z-ca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji) i Grzegorz Miśta (Z-ca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu);
  • Perspektywy działań kuratorów sądowych w kontekście realizacji idei sprawiedliwości naprawczej – dr Honorata Czajkowska (I ZKSS w SR dla Wrocławia – Śródmieścia) i Aleksander Samek (Kierownik I ZKSS w SR dla Wrocławia – Fabrycznej);
  • Prezentacja projektu Pogotowie Mediacyjne – Joanna Wajda i Michał Mazur (Fundacja Dom Pokoju);
  • Rola sprawiedliwości naprawczej w reagowaniu na przestępczość i demoralizację nieletnich – 
dr Beata Czarnecka – Dzialuk (Polska Akademia Nauk, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości);

Spotkanie zakończyła dyskusja. Ustalono, że zostanie podjęta próba wykorzystania istniejącej bazy podmiotów umożliwiających wykonywanie prac na cele społeczne w ramach kar ograniczenia wolności i zastępczej formy kary grzywny do postępowań wobec nieletnich. Zwrócono uwagę na dojrzałość istniejącego modelu, dobry nadzór i sprawność organizacyjną. Ponadto rozmawiano o możliwości dalszej promocji mediacji wśród podmiotów poddanych oddziaływaniom kuratorskiej służby sądowej. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i przyczyniło się do nawiązania konstruktywnych relacji międzyinstytucjonalnych.

   

Spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji

W dniu 11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie naszego zespołu projektowego. Tym razem odbyło się ono w gościnnych murach Komendy Miejskiej Policji przy ul. Sołtysowickiej. Gospodarze spotkania zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń, która wykorzystuje podobny model współpracy obywateli z wyspecjalizowanym organem za pomocą platformy internetowej. Spotkanie zdominował temat bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o najbardziej niebezpiecznych miejscach Wrocławia i kategoriach najczęściej popełnianych wykroczeń i przestępstw. 

Projektujemy komunikację

Trwają prace nad systemem identyfikacji wizualnej naszego Centrum. Chcemy, by komunikacja była prosta i przyjazna. Staramy się jak najmniej używać języka urzędniczego. Wykładamy kawę na ławę: Napraw swój błąd. Wykonaj karę na wolności. Zrób coś dobrego dla innych. Dogadaj się. Przeproś pokrzywdzonego. Dbaj o swoje miasto. Wkrótce zabierzemy się za pouczenia dla osób ukaranych karą ograniczenia wolności. Zamiast druczków i kruczków prawnych ma być czytelny schemat. Co, kto, gdzie i kiedy. Mamy nadzieję, że zmiana w komunikacji przełoży się na efektywność kar nieizolacyjnych. A tak mogą wkrótce wyglądać plakaty, które zawisną na korytarzach sądowych i w siedzibie naszego centrum:

 

Kolejne spotkanie zespołu projektowego

W dniu 3 marca br. odbędzie się trzecie spotkanie zespołu projektowego. Tym razem spotykamy się w centrum wydarzeń kluczowych, czyli w siedzibie Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej przy ul. Strzegomskiej 49. Wszyscy członkowie zespołu będą mogli się zapoznać z nową aplikacją webową przygotowaną przez pana Adriana Rode i innych pracowników Wrocławskiego Centrum Integracji, umożliwiającym ewidencjonowanie i zarządzanie sprawami osób odbywających prace na cele społeczne. W spotkaniu gościnnie wezmą udział dr Honorata Czajkowska – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorow Sadowych FROTIS i Aleksander Samek – Wiceprezes Stowarzyszenia. Oboje są kuratorami zawodowymi dla nieletnich i będą analizować możliwości poszerzenia działań Centrum o osoby kierowane do niego przez sądy rodzinne. Będziemy także rozmawiać o komunikacji, promocji i o certyfikacji placówek partnerskich.